Our Team

Anil Khera

Anil Khera

Sales Representative

Region Serviced: Toronto - Woodbine, Toronto - Wychwood, Toronto - Yorkville, Toronto - Scarborough, Toronto - Rosedale, Toronto - South, Toronto - Westway Park, Toronto - Waterfront, Toronto - West, Toronto - The Annex, Toronto - Roncesvalles-Moore Park, Toronto - Willowdale, Toronto - Mimico, Toronto - Leaside-Bennington, Toronto - Oakwood, Toronto - Riverdale, Toronto - North, Toronto - Moore Park, Toronto - Guildwood, Toronto - Harbourfront, Toronto - Hillcrest Village, Toronto - High Park, Toronto - Kingsway, Toronto - Lawrence Park, Toronto - Humber Valley, Toronto - Leaside, Toronto - Lambton Baby Point, Toronto - Greater Area, Toronto - Danforth, Toronto - Etobicoke, Toronto - Corsa Italia-Davenport, Toronto - Forest Hill, Toronto - East, Toronto - Don Mills, Toronto - East York, Toronto - Bloordale, Toronto - Bloor West, Toronto - Central, Toronto - Cabbagetown, Toronto - Casa Loma, Toronto - Chaplin Estates, Toronto - Centre, Toronto - Beaches, Oakville

My Listings